Widok świątyni od ul. Słowackiego na zdjęciu z lat 70. XX w. Z Archiwum Konserwatora Zabytków, fot. B. Baczewska

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego

Nazwa obiektu: Kościół Najświętszego Serca Jezusowego

Adres obiektu: ul. Juliusza Słowackiego 106

Czas powstania obiektu: 1931-1957 r.

Projektant obiektu: Stefan Szyller (1859-1933)

Zleceniodawca obiektu: parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu

Opis obiektu: Świątynia wybudowana została z cegły w stylu neorenesansowym z elementami neobarokowymi. Posiada układ bazylikowy z transeptem.  We froncie ulokowana jest masywna, wysoka, pięciokondygnacyjna wieża (66 m wysokości), bogato dekorowana m.in. kolumnami w wielkim porządku, belkowaniami i boniowaniem. W jej środkowej kondygnacji znajduje się okazała rzeźba Serca Jezusa. Po bokach wieży ulokowane dwa aneksy ustawione na półkolistych arkadach, zwieńczone podobnie do wieży barokowymi hełmami nawiązującymi kształtem do północnej wieży katedry na Wawelu. Elewacje boczne i tylna opięte toskańskimi pilastrami dźwigającymi belkowanie. Dachy dwuspadowe, pokryte blachą  Wewnątrz świątyni, w nawie głównej sklepienie kolebkowe z lunetami, w nawach bocznych – krzyżowe na gurtach. Chór otwarty do wnętrza i wsparty na arkadzie koszowej z balustradą. W nawie głównej, prezbiterium i transepcie – okna termalne, w nawach bocznych – prostokątne, zamknięte łukiem odcinkowym. W kościele znajduje się bogata polichromia z 1967 r., autorstwa S. Brzozowskiego z Krakowa, obejmująca cale wnętrze świątyni. Jest to najstarsza w mieście całościowa polichromia wśród radomskich kościołów. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków pod datą 22.02.1985 r. i Nr 280/A/85.

Historia obiektu: Idea utworzenia odrębnej parafii na Glinicach zrodziła się jeszcze w XIX w. Sprawa nabrała rozpędu po włączeniu w 1916 r. Glinic w granice Radomia. W 1917 r. Tadeusz Korziuk-Zalewski podarował plac pod budowę świątyni. W 1921 r. nastąpił historyczny podział jedynej wówczas w Radomiu parafii katolickiej (Fara) i utworzona została parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa na Glinicach. Powstała prowizoryczna kaplica w szopie jednej z cegielni, a w latach 1922-1923 przy ul. Kościelnej wybudowano murowaną kaplicę, której projektantem był warszawskich architekt Stefan Szyller – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu, twórca planów kilkuset budowli w Polsce, w tym wielu kościołów (także w okolicach Radomia). On też zaprojektował w 1930 r. kościół (niestety zmodyfikowany nieco podczas wznoszenia – świątynię skrócono o jedno przęsło i obniżono wieżę). Szyller w swoich projektach czerpał z bogatego dziedzictwa architektury polskiej, co da się zauważyć także w wyglądzie kościoła na Glinichach. Świątynia wznoszona była w latach 1931-1957, z przerwą w latach niemieckiej okupacji miasta (Niemcy zrabowali wówczas wszystkie materiały budowlane). Podczas okupacji proboszczem na Glinicach był ks. Bolesław Strzelecki (1896-1941), zamordowany w Auschwitz i ogłoszony w 1999 r. przez Jana Pawła II błogosławionym w gronie 108 Męczenników II wojny światowej. W świątyni znajduje się dedykowany Jemu ołtarz.

Literatura, źródła:

W.M. Kowalik, Kościół na Glinicach, „Wczoraj i Dziś Radomia” 2004, nr 2, s. 16-22.

I. Kaczmarska, Szlak architektoniczny Stefana Szyllera. Prace na ziemi radomskiej, Radom 2015, s. 61-80.

Dodaj wspomnienie

Aby doadć wspomnienie musisz być zalogowany
  Subskrybuj  
Powiadom o