Partnerzy projektu

Retropedia Radomia nie powstałaby w takiej formie, gdyby nie bogactwo ikonografii – starych widoków miejsc i obiektów tu opisanych. Zdjęcia ubogacające Retropedię pochodzą w dużej mierze ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz z Archiwum Delegatury w Radomiu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Serdecznie dziękujemy za ich udostępnienie. Ponadto podziękowania należą się Ośrodkowi Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska w Radomiu i prywatnym osobom, które udostępniły widoki poszczególnych obiektów ze swych zbiorów: Wojciechowi Szepetowskiemu – za przekazanie starych zdjęć Radomia autorstwa jego ojca, Jerzego Szepetowskiego i Tomaszowi Staniszewskiemu – za podzielenie się cennymi fotografiami i dokumentami ze swych prywatnych zbiorów. Do zilustrowania niektórych z obiektów posłużyły także archiwalne fotografie autorstwa Pawła Putona i Wiesława Marka Kowalika.