Widok hali montażowej Zakładów Kindta po rozbudowie w 1921 r. Fotografia ze zbiorów Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu

Zakłady Odlewnicze Kindta

Nazwa obiektu: Zakłady Odlewnicze Kindta

Adres obiektu: ul. Staromiejska 8/10

Czas powstania obiektu: 1862 r.

Projektant obiektu: technik miejski Henryk Nowakowski (hala montażowa z 1921 r.)

Zleceniodawca obiektu: Ludolf Kindt, Gustaw Kindt

Opis obiektu: Zespół budynków po dawnej odlewni jest przykładem niewielkiego kompleksu przemysłowego. Zabudowa składa się z dwóch podłużnych hal ulokowanych prostopadle do ulicy, oraz trzeciej – wzdłuż tylnej granicy posesji. Hale są jednokondygnacyjne, murowane, o konstrukcji stalowo-drewnianej, trójnawowe doświetlone z boku dwoma poziomami okien. Ściany wykonane z cegły ceramicznej, z charakterystycznym, typowym dla architektury przemysłowej, ceglanym detalem. Otwory okienne pomimo wymiany stolarki zachowały swój dawny charakter i lekkość. Część zakładowych budynków została otynkowana jednak pozostawiono elementy dawnego detalu.

Historia obiektu: Historia budynków wiąże się nieodłącznie z firmą rodziny Kindtów, założoną w 1856 r. przez Ludolfa Kindta pn. Fabryka Machin i Robót Ślusarskich L. Kindt w Radomiu. Zakład zajmował się produkcją odlewów na potrzeby budownictwa m. in. wsporników balkonowych, balustrad schodów (które do dziś można oglądać w radomskich kamienicach) i już w latach 70. XIX w. był dosyć rozwiniętą, dobrze prosperującą firmą. W 1872 r. małżeństwo Kindtów wykupiło działkę sąsiednią pod rozbudowę zakładu, czasowo na niej zamieszkując; w latach 1877-1896 przeprowadzono modernizację zakładu rozbudowując warsztaty i dobudowując nową halę. W 1896 r. zaprojektowano w dziedzińcu fabrycznym dwa budynki murowane. W 1914 r. Gustaw Kindt (syn Ludolfa, który przejął firmę po ojcu) zakupił kolejną sąsiadującą działkę z domem murowanym i oficyną. Po zakończeniu I wojny światowej zakład dość szybko uzupełnił straty sprzętu i już w 1919 r. wznowił produkcję  maszyn garbarskich, turbin wodnych i części transmisyjnych. W 1920 firmę przemianowano na: G. Kindt – fabryka maszyn w Radomiu, właściciel Jerzy Kindt (syn Gustawa). W 1921 r. przeprowadzona została rozbudowa hali produkcyjnej i nadbudowa piętra domu mieszkalnego Kindtów. Prace przeprowadzone zostały pod kierunkiem technika miejskiego Henryka Nowakowskiego. W czasie okupacji firma przeszła pod zarząd niemiecki, nie zmieniając profilu produkcji. W 1945 r. fabryka przeszła na własność państwa i została podporządkowana Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Rolniczych w Łodzi. Produkowała maszyny młynarskie, garbarskie, turbiny wodne oraz części do nich, a także odlewy żeliwne i mosiężne. W 2011 r. zburzono budynek mieszkalny. Obecnie zespół przeszedł w ręce prywatne, a na jego terenie funkcjonują różnego rodzaju firmy usługowe.

Literatura, źródła:

J. Sekulski, Encyklopedia Radomia. Nowe Wydanie, Radom 2012, s. 357.
Odlewnia Kindta, cz. I. Radom, ul. Staromiejska 8/10. Dokumentacja historyczno-konserwatorska, PKZ – mgr Elżbieta Hryniak, WUOZ w Warszawie delegatura w Radomiu.
https://mpu.radom.pl/opracowania1/architektura-radomia/zaklady-maszyn-i-odlewnia-zelaza

Dodaj wspomnienie

Aby doadć wspomnienie musisz być zalogowany
  Subskrybuj  
Powiadom o