Pomnik T. Kościuszki

Pomnik T. Kościuszki

Nazwa obiektu: Pomnik Tadeusza Kościuszki

Inne nazwy obiektu: Tablica Tadeusza Kościuszki

Adres obiektu: Park im. Tadeusza Kościuszki, przy alei ks. bpa Jana Chrapka

Czas powstania obiektu: 24 marca 1916 r. (replika wykonana 11 listopada 1993 r.)

Projektant obiektu: Nieznany

Zleceniodawca obiektu: Pomnik powstał z inicjatywy i funduszy mieszkańców Radomia, wykonany został przez jednego z lokalnych kamieniarzy i stanowi własność gminną. Replikę tablicy wykonał radomski kamieniarz Szczepan Kowalski.

Opis obiektu: Obiekt składa się z głazu narzutowego ustawionego na betonowym fundamencie, do którego przedniej ściany czterema śrubami przytwierdzona jest wykonana z czarnego granitu prostokątna tablica z napisami: “TADEUSZOWI / KOŚCIUSZCE / NA PAMIĄTKĘ / OBCHODU / PRZYSIĘGI / 24 MARCA 1794 R. / RADOM, 24 MARCA / 1916 R. / REPLIKĘ WYK. / Sz. Kowalski   11 XI 1993″. Pomnik znajduje się na terenie zabytkowego parku miejskiego im. T. Kościuszki, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 800/A z dnia 14.10.1972 r. oraz 212/A/83 z 2.05.1983 r.

Historia obiektu: Tablica upamiętniająca przysięgę Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie z 24 marca 1794 r. Powstała w 122. rocznicę tego wydarzenia, 24 marca 1916 r. Wówczas to radomianie, po wielu dziesięcioleciach niewoli, mogli już bez skrępowania świętować rocznice ważnych wydarzeń z dziejów ojczyzny. Wskutek działań I wojny światowej Rosjanie opuścili miasto (lipiec 1915 r.), które w tym czasie znajdowało się pod wojennym zarządem armii austro-węgierskiej. Austriacy na wszelkie działania Polaków o znamionach patriotycznych patrzyli z dużą pobłażliwością. Radomianie postanowili więc przy najbliższej okazji uczcić rocznicę przysięgi Tadeusza Kościuszki, czyli wydarzenia, które zapoczątkowało jedną z najważniejszych inicjatyw wojskowych końca XVIII w., mającą na celu utrzymanie suwerenności Polski. W rocznicę tego wydarzenia w prawy słup bramy wejściowej do parku miejskiego, od strony ówczesnej ul. Marjackiej (Sienkiewicza) wmurowana została tablica pamiątkowa, a sam park otrzymał imię Tadeusza Kościuszki. Całemu wydarzeniu towarzyszyła wielka manifestacja patriotyczna. Podczas II wojny światowej w obawie przed Niemcami tablica została potajemnie zdjęta i ukryta. W 1945 r. tablicę przekazano do muzeum miejskiego. Przeleżała tam do 1973 r., kiedy to ponownie umieszczona została w Parku Kościuszki. Nie mogła jednak zawisnąć na słupie bramy, gdyż ogrodzenie parku zostało zlikwidowane w latach 60. XX w. Tablicę umieszczono więc na kamieniu przy głównej alei parkowej, w pobliżu pierwotnego miejsca posadowienia. W 1993 r. została niestety skradziona i zniszczona. Wówczas radomski kamieniarz Szczepan Kowalski wykonał wierną replikę tablicy, którą umieszczono na dawnym miejscu w dniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Literatura, źródła

W. Macherzyński, Radom w latach 1915-1918 (Drogi do niepodległości I), “Miesięcznik Prowincjonalny” 1998, nr 2, s. 38-39; (Drogi do niepodległości II ), tamże, nr 3, s. 42-45.

W. Macherzyński, Uroczystości kościuszkowskie w 1916 r., “Dziennik Radomski” 1993, nr 183, s. 6.

B. Pikiewicz, W nocy zniknęła z parku Kościuszki pamiątkowa tablica, “Życie Radomskie” 1993, nr 170, s. I.

B. Pikiewicz, Tablica wróciła. Uroczystości patriotyczno-religijne w 75 rocznicę odzyskania niepodległości, “Życie Radomskie” 1993, nr 264, s. I.

J. Sekulski, Encyklopedia Radomia, Radom 2009.

Zabytkowe Parki Radomia, Radom 2015.

Dodaj wspomnienie

Aby doadć wspomnienie musisz być zalogowany
  Subskrybuj  
Powiadom o