Pierwsze uroczystości rocznicowe przy odnowionym krzyżu, 22 I 2019 r. Fot. P. Puton

Krzyż Straceń Powstańców Styczniowych

Nazwa obiektu: Krzyż Straceń Powstańców Styczniowych

Inne, zwyczajowe/potoczne nazwy obiektu: Krzyż Powstańczych Straceń/Krzyż Straceń 1863 r.

Adres obiektu: ul. Warszawska 6

Czas powstania obiektu: 1916 r.

Najważniejsze przebudowy/rozbudowy obiektu: 1933 r. – zastąpienie krzyża drewnianego metalowym; 2018 r. – renowacja metalowego krzyża z niewielkim przesunięciem w bok.

Projektant obiektu: nieznany

Zleceniodawca obiektu: środowisko członków i sympatyków Legionów Polskich zebrane w Komitecie Obchodowym 53. rocznicy wybuchu powstania styczniowego

Opis obiektu: Krzyż znajduje się na wschodniej skarpie ul. Warszawskiej, na północ od Strumienia (Potoku) Północnego. Ustawiony jest na schodkowej (piramidalnej) podstawie utworzonej z betonowych prefabrykatów. Tak ukształtowany cokół otoczony jest z trzech stron słupkami połączonymi ozdobnym łańcuchem. Do przedniej ściany najwyższego stopnia cokołu przymocowana jest mosiężna tabliczka inskrypcyjna, zawierająca następującą treść:

 

[Godło Powstańczego Rządu Narodowego]

 

CZEŚĆ BOHATEROM

Powstańcom Styczniowym straconym w Radomiu w latach 1863-1864

przez władze carskie

 

płk. Zygmunt Chmieleński               kw. Modliński                      mjr Matwiej Bezkiszkin    szer. Iwan Lipatow

kpt. Kazimierz Wiśniewski                Piotr Janecki                        kpt. Julian Pilnyj                 szer. Michaił Żukow

kpt. Franciszek Patek                        Stefan Fijałkowski             podof. Iwan Pawłow         szer. Jegor Iwanow

kpt. Leopold Dąbrowski                   Franciszek Łuszczewski    podof. Osip Głotow            szer. Kornej Minatyj

kpt. Józef Kosiński                             Makowski                            szer. Włas Koreńczuk        Gieorgij Chmiel

kpt. Leopold Monseud                      Tomasz Pastuszek              szer. Siergiej Bubnow         Paweł Kuzniecow

kpt. Wiktor Tarkowski                                                                      szer. Naum Pierszyn           Jakow Lotkin

kpt. August Jasiński                                                                          szer. Paweł Rybin

 

Młodzież Radomia A.D. 22.01.2014

 

Na szczycie cokołu wznosi się krzyż wykonany z metalowego profilu z ozdobnie wykończonym wnętrzem, na którego ramionach utrwalone są daty 1863 i 1933 (tworzą je mosiężne cyfry).

Historia obiektu: Krzyż Straceń Powstańców Styczniowych – choć jest obiektem niewielkim – posiada długą i bogatą historię, odzwierciedlającą burzliwe dzieje miasta. Krzyż powstał wkrótce po opuszczeniu Radomia przez Rosjan, którzy wskutek działań I wojny światowej na stałe wyszli z miasta w lipcu 1915 r. W styczniu 1916 r. przypadała kolejna rocznica wybuchu powstania styczniowego, którą Polacy pod wojennym zaborem austrowęgierskim mogli pierwszy raz świętować w sposób otwarty i niemalże nieskrępowany. Wtedy to na terenie łąki nad Potokiem Północnym, znajdującej się na skraju koszar wojskowych, gdzie carski zaborca tracił i potajemnie grzebał w nieoznaczonych mogiłach powstańców styczniowych (w Radomiu dotyczyło to przynajmniej 46 osób), z inicjatywy środowiska Legionów Polskich i ich sympatyków postanowiono wznieść krzyż upamiętniający bohaterów zrywu niepodległościowego z lat 1863-1864. Okazało się, że endeckie władze miasta (prezydent Tadeusz Przyłęcki, wiceprezydent Maciej Glogier) nie do końca podzielały zapał tych, którzy za największego wroga Polski uznawali carską Rosję. Wskutek różnych nieporozumień i decydującego sprzeciwu austriackiej komendy miasta 22 stycznia 1916 r. nie dochodzi do postawienia krzyża, który przez pewien czas stoi oparty o zewnętrzne mury kościoła mariackiego. W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 1916 r., dochodzi do spontanicznej próby wzniesienia krzyża na wyznaczonym miejscu – siłą sprawczą inicjatywy jest radomska młodzież szkolna. I tym razem nie dochodzi do szczęśliwego finału akcji: krzyż zostaje wpierw sprofanowany przez austriackich żołnierzy (później zabrany na teren koszar), a dwójka uczniów Szkoły Handlowej Męskiej aresztowana. Ostatecznie radomianom udaje się uzyskać pozwolenie na wzniesienie krzyża, przy czym garnizon austriacki zgadza się na jego posadowienie nie na bezpośrednim miejscu kaźni i wyklętym powstańczym cmentarzysku – lecz na skraju łąki, przy szosie warszawskiej. Uroczyste wzniesienie i poświęcenie krzyża odbyło się w niedzielę 6 lutego 1916 r.

Pierwotny Krzyż Straceń Powstańców Styczniowych był wykonany z nieociosanych dębowych belek, z koroną cierniową na przecięciu ramion. Swym wyglądem nawiązywał jednoznacznie do krzyża ustawionego „własnymi rękami wszystkich mieszkańców miasta, bez różnicy stanu i płci” 8 sierpnia 1861 r. na cmentarzu przy kościele oo. Bernardynów, zniszczonego przez Rosjan po upadku powstania. Stojący przy szosie warszawskiej Krzyż Straceń Powstańców Styczniowych stał się w Radomiu najważniejszym miejscem pamięci narodowej aż do 1925 r. (do powstania Płyty Grobu Nieznanego Żołnierza).

W 1933 r. drewniany Krzyż Straceń Powstańców Styczniowych zastąpiony został trwalszym, metalowym. Co znamienne, jak dotąd nie udało się ustalić, kto był jego fundatorem i kiedy dokładnie nastąpiła zamiana. Najbardziej prawdopodobne wydają się dwie hipotezy. Według pierwszej (potwierdzonej kilkoma relacjami ustnymi) krzyż ufundowała młodzież radomskich szkół średnich. Druga każe fundatora szukać w gronie wojskowych mieszkających we wzniesionym w 1929 r. obok krzyża tzw. bloku oficerskim 72. Pułku Piechoty. Krzyż szczęśliwie przetrwał okres okupacji niemieckiej. W okresie PRL pozostawał w swoistym zapomnieniu. Do świadomości mieszkańców miasta zaczął powracać powoli w latach III RP. Momentem przełomowym była 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego, przypadająca w 2013 r. Od tego czasu corocznie przy krzyżu organizowane są uroczystości rocznicowe, których głównym pomysłodawcą jest Dariusz Żytnicki – dyrektor mieszczącego się nieopodal II LO im. M. Konopnickiej. Dzięki corocznej obecności przy obiekcie zauważony został pogarszający się stan jego zachowania, wymagający podjęcia pilnych prac konserwatorskich. Te, dzięki staraniom Społecznego Komitetu Renowacji Krzyża Straceń 1863, szczęśliwie udało się zrealizować w 2018 r. Krzyż został odnowiony ze środków budżetu miasta. Uzyskał nowy cokół i został przesunięty około 4 m na południe od pierwotnego posadowienia. Uroczyste poświęcenie odnowionego Krzyża Straceń Powstańców Styczniowych odbyło się  30 października 2018 r., stanowiąc swoiste preludium obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Literatura, źródła:
P. Puton, Miejsce i Krzyż Straceń Powstańców Styczniowych, Radom 2019.

Dodaj wspomnienie

Aby doadć wspomnienie musisz być zalogowany
  Subskrybuj  
Powiadom o