Budynek Dyrekcji Lasów Państwowych w czasach okupacji - na pocztówce z początku XXI wieku

Gmach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Nazwa obiektu: Gmach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Inne, zwyczajowe/ potoczne nazwy obiektu: Lasy Państwowe; Komitet Wojewódzki PZPR

Adres obiektu: ul. 25 Czerwca 68 (dawniej Wysoka, 1-go Maja)

Czas powstania obiektu: 1937 r.

Projektant obiektu: Walery Sahajdakowski pod kierunkiem J. Zabłockiego

Zleceniodawca obiektu: Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Radomiu

Opis obiektu: Jest to modernistyczny trójkondygnacyjny budynek o horyzontalnej regularnej bryle, złożonej z dwóch prostopadłościennych skrzydeł przesuniętych względem siebie, połączonych za pomocą kubicznej bryły. Budynek częściowo licowany jest okładziną z piaskowca szydłowieckiego. Na ścianie przy wejściu do budynku znajduje się płaskorzeźba orła polskiego z napisem „Lasy Państwowe”, a poniżej dwie tablice pamiątkowe.

Historia obiektu: Radomska Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych jest najstarszą tego typu instytucją działającą w Polsce. Powołana została jeszcze w czasach zaboru rosyjskiego w roku 1880. Od powstania do roku 1915 nosiła nazwę Zarząd Dóbr Państwowych. Zasięg terytorialny Dyrekcji Lasów obejmował tereny od: Buska Zdroju i Miechowa na południu, aż po Pilicę na północy i zachodzie, oraz rzekę Bug na wschodzie. Po odzyskaniu niepodległości Zarządy Dóbr przemianowano na Zarządy Okręgowe Dóbr Państwowych a następnie na Zarządy Lasów Państwowych. W czasach II wojny światowej siedzibę Lasów Państwowych zajęli Niemcy, po wojnie Lasy Państwowe wróciły do swojej siedziby. Po powstaniu województwa radomskiego 1 czerwca 1975 roku, gamach upatrzyły sobie na siedzibę wojewódzkie władze partyjne PZPR i właśnie wtedy doszło do likwidacji Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Radomiu. Lasy podległe Zarządowi podzielono między Kraków, Łódź i Lublin. Gmach przejął Komitet Wojewódzki PZPR i rezydował w budynku przy ówczesnej ul. 1 Maja w latach 1976 – 1990. W roku 1983 reaktywowano radomską dyrekcję Lasów Państwowych. Po obaleniu komunizmu w Polsce i samorozwiązaniu PZPR, Lasy Państwowe odzyskały gmach. Obecnie radomskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podlegają lasy 13 powiatów woj. świętokrzyskiego i 8 powiatów z woj. mazowieckiego (o powierzchni 324 tys. ha lasów państwowych, oraz opieka nad 104 tys. ha lasów prywatnych). Administracja leśna składa się z 23 nadleśnictw i 325 leśnictw. Na obszarze działania RDLP znajduje się Świętokrzyski Park Narodowy i 8 parków krajobrazowych. Z budynkiem Lasów Państwowych związane jest najgłośniejsze wydarzenie w XX wiecznej historii Radomia – Czerwiec 1976 roku. 25 czerwca 1976 roku robotnicy Zakładów Metalowych i innych przedsiębiorstw rozpoczęli akcję protestacyjną nie godząc się na drastyczne podwyżki cen żywności. Kilka tysięcy robotników przybyło pod budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR (realnego ośrodka władzy), domagając się cofnięcia podwyżek cen. Siedziba KW PZPR została podpalona, demonstracje stłumione przez oddziały milicji ściągnięte spoza Radomia. Aresztowano 634 osoby, z czego represjonowano 280; wiele osób zwolniono z pracy z tzw. wilczym biletem. Protest jednak przyniósł skutek – władza odwołała podwyżki, a dla pomocy represjonowanych robotników radomskich powstał Komitet Obrony Robotników.

Literatura, źródła:

Cz. Zwolski, Radom i region radomski, Radom 2003.

Dodaj wspomnienie

Aby doadć wspomnienie musisz być zalogowany
  Subskrybuj  
Powiadom o