KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska” z siedzibą w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16, posiadający NIP: 7961834483 oraz REGON 000572328;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Korzystania z „Retropedii Radomia” poprzez umieszczanie komentarzy;
  2. Korzystania z „Retropedii Radomia” poprzez dodawanie wpisów,
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO;
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  imię, adres e-mail oraz przesłane zdjęcie (awatar);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
  1. Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska”,
  2. Gminę Miasta Radomia,
  3. Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres aktywności na portalu „Retropedia Radomia”;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do korzystania z wybranych usług oferowanych przez portal „Retropedia Radomia”. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt 4 niniejszej klauzuli informacyjnej skutkuje uniemożliwieniem korzystania ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez portal „Retropedia Radomia”.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.